Kontrola hladiny, uzáveru a dátumu

 

Požiadavka zákazníka:

Náš zákazník aplikoval vo svojich výrobných priestoroch novú plniacu linku na plnenie nápojov do PET fliaš. Jeho požiadavka bola dodanie inšpekčného systému, ktorý zabezpečí kontrolu správnej výšky hladiny, kontrolu správneho osadenia uzáveru a taktiež kontrolu správneho označenia dátumom výroby.

 

Riešenie:

Zákazníkovi sme dodali inšpekčný kamerový systém, ktorý sa skladá z dvoch časti a plní na linke požadované kontroly. Prvá časť zabezpečuje kontrolu správnej výšky hladiny, kontrolu správneho osadenia uzáveru. Ak produkt nespĺňa požadované kritériá je následne vyradený z produkcie. Druhá časť zabezpečuje kontrolu správneho označenia dátumom výroby. V prípade, že označenie nespĺňa požadované kritériá spustí sa svetelná a zvuková signalizácia, ktorá na túto skutočnosť upozorní obsluhu. Systém je schopný vykonávať kontrolu na produktoch s rôznym objemom, farbou, obsahom.