Kontrola požadovanej kvality tuhosti výpletu lana

Pri výrobe lana dochádzalo k defektom ktoré boli zistené až pri finálnej kontrole. Tým dochádzalo k znehodnoteniu celého produktu, alebo musela byť vykonaná prácna navyše a časovo náročná oprava. Zákazníkovi sme dodali inšpekčný kamerový systém, ktorý sa skladá z dvoch kamier špeciálneho osvetlenia a vyhodnocovacieho PLC. V prípade že dôjde pri spletaní k uvoľneniu alebo zaseknutiu jedného z prameňov lana, prejaví sa to deformáciou, ktorá je okamžite detekovaná. Naše riešenie zabezpečilo včasné zistenie chýb, čím sa zvýšila kvalita a produktivita výroby. Podstatne sa znížil čas potrebný na opravu vzniknutých defektov.

Zameranie odberateľa: výroba priemyselných a lodných lán.

 

Späť na výber z našich realizácií