Kontrola požadovanej kvality tuhosti výpletu lana

1) Odberateľ

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou priemyselných a lodných lán.  

2) Požiadavka

Pri výrobe lana dochádzalo k defektom ktoré boli zistené až pri finálnej kontrole. Tým dochádzalo k znehodnoteniu celého produktu, alebo musela byť vykonaná prácna a časovo náročná oprava. Zákazník požadoval kontrolu lana tesne po jeho spletení, kedy je defekt ľahko odstrániteľný.

3) Riešenie

Zákazníkovi sme dodali inšpekčný kamerový systém, ktorý sa skladá z dvoch kamier špeciálneho osvetlenia a vyhodnocovacieho PLC. V prípade že dôjde pri spletaní k uvoľneniu alebo zaseknutiu jedného z prameňov lana, prejaví sa to deformáciou ktorá okamžite detekovaná. Ak na základe preddefinovaných parametrov konkrétneho produktu určí systém, že ide o defekt, zastaví spletací stroj a upozorní obsluhu.

4) Prínos

Naše riešenie zabezpečilo včasné zistenie chýb, čím sa zvýšila kvalita a produktivita výroby. Podstatne sa znížil čas potrebný na opravu vzniknutých defektov.