Kontrola správnej pozície etikety

Požiadavka zákazníka:

Náš zákazník mal problém pri aplikácii etikiet na niektoré z typov fliaš v produktovom portfóliu. Pri aplikácii etikety na tento typ fliaš sa stáva, že sa etiketa posunie a prilepí mimo požadované miesto aplikácie.

 

Riešenie:

Zákazníkovi sme dodali inšpekčný kamerový systém, ktorý sa skladá z konštrukcie, na ktorej je umiestnená kamera. Na opačnej strane dopravníka je umiestnené svetlo, ktoré zabezpečí kamere vytvoriť požadovaný obraz, ako základ pre následnú kontrolu. Program v kamere odmeria a vyhodnotí uhol a pozíciu etikety vzhľadom na požadované miesto aplikácie na fľaši. V prípade, že umiestnenie etikety nespĺňa požadované kritériá spustí sa svetelná a zvuková signalizácia, ktorá na túto skutočnosť upozorní obsluhu. Systém je schopný vykonávať kontrolu na fľašiach s rôznym objemom, farbou a obsahom.