Kontrola výšky hladiny, uzáveru a dátumu spotreby

1) Odberateľ

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou nealkoholických nápojov.  

2) Požiadavka

Náš zákazník aplikoval vo svojich výrobných priestoroch novú plniacu linku na plnenie nápojov do PET fliaš. Jeho požiadavka bola dodanie inšpekčného systému, ktorý zabezpečí kontrolu správnej výšky hladiny, kontrolu správneho osadenia uzáveru a taktiež kontrolu správneho označenia dátumom spotreby. 

3) Riešenie

Zákazníkovi sme dodali inšpekčný kamerový systém, ktorý sa skladá z dvoch časti a plní na linke požadované kontroly. Prvá časť zabezpečuje kontrolu správnej výšky hladiny, kontrolu správneho osadenia uzáveru. Ak produkt nespĺňa požadované kritériá je následne vyradený z produkcie. Druhá časť zabezpečuje kontrolu správneho označenia dátumom spotreby. V prípade, že označenie nespĺňa požadované kritériá spustí sa svetelná a zvuková signalizácia, ktorá na túto skutočnosť upozorní obsluhu. Systém je schopný vykonávať kontrolu na produktoch s rôznym objemom, farbou a obsahom. 

4) Prínos

Riešenie zabezpečí, že sa do predajných reťazcov od výrobcu nedostanú produkty s nesprávnym obsahom, či bez označenia dátumom spotreby. V rámci produkcie sa výrazne znížia prestoje, ktoré hrozia napríklad pri etiketovaní nesprávne uzavretých produktov.