Eliminácia statického náboja z návinov obalovej fólie

1) Odberateľ

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou obalových fólií a materiálov.

2) Požiadavka

Pri vytváraní veľkých návinov obalovej fólie sa na nich udržiaval vysoký elektrostatický náboj, ktorý pracovníkom pri manipulácii dával nepríjemné výboje. Keďže návin fungoval pre statický náboj ako kondenzátor obsluha dostávala výboje pri manipulácii s ním aj niekoľko hodín po ukončení navíjania. Bolo to nebezpečné pre obsluhu aj pre elektronické systémy v okolí.

3) Riešenie

Po analýze a meraní výšky náboja na návinoch fólií sme zákazníkovi dodali systém pre odstraňovanie statického náboja. Na stroj sme inštalovali ionizačnú lištu A929IPS, zdroj napájania a logické členy do rozvádzača pre ovládanie zapnutia a vypnutia ionizácie len počas výrobného procesu.

4) Prínos

Inštaláciou systému sme dosiahli podstatné zníženie náboja. Operátori už nie sú ohrozovaní statickými výbojmi, čo prispieva k bezpečnosti prevádzky stroja a produktivity výroby. Zároveň šetríme elektrickú energiu a samotný ionizátor, keďže systém sa automaticky zapína a vypína v závislosti na produkcii stroja.