Overovanie správnosti balení farmaceutických produktov

1) Odberateľ

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou farmaceutických produktov.  

2) Požiadavka

Požiadavka nášho zákazníka bola nahradiť zastaralý systém, ktorý slúžil na overovanie správnosti balení farmaceutických produktov. Overovanie spočívalo v identifikácii správneho typu každej súčasti balenia (produktu, príbalového letáku a obalu) na základe označenia 1D čiarovým kódom pharmacode.

3) Riešenie

U zákazníka sme implementovali systém, ktorý sa skladá z jednotlivých čítacích zariadení, vyhodnocovacej jednotky a displeja pre obsluhu linky. Čítacie zariadenia zabezpečujú identifikáciu typu aktuálne balenej súčasti (produktu, príbalového letáku a obalu) označených pharma kódom. Vyhodnocovacia jednotka spracuje výsledky na základe zadefinovaných podmienok, ktoré nastaví obsluha linky pomocou dotykového displeja.   

4) Prínos

Riešenie zabezpečí 100% kontrolu produkcie s pohľadu správnosti balenia farmaceutických produktov. V prípade nezhody jedenej, alebo viacerých súčastí balenia dá systém pokyn linke na zastavenie, alebo vyradenie produktu. Vďaka vizualizácii má obsluha dokonalý prehľad o výsledkoch kontroly.