Overovanie správnosti balení farmaceutických produktov

Požiadavka nášho zákazníka bola nahradiť zastaralý systém, ktorý slúžil na overovanie správnosti balení farmaceutických produktov. Overovanie spočívalo v identifikácii správneho typu každej súčasti balenia (produktu, príbalového letáku a obalu) na základe označenia 1D čiarovým kódom typu pharmacode. U zákazníka sme implementovali systém, ktorý sa skladá z jednotlivých čítacích zariadení, vyhodnocovacej jednotky a displeja pre obsluhu linky. Čítacie zariadenia zabezpečujú identifikáciu typu aktuálne balenej súčasti (produktu, príbalového letáku a obalu) označených pharma kódom. Vyhodnocovacia jednotka spracuje výsledky na základe zadefinovaných podmienok, ktoré nastaví obsluha linky pomocou dotykového displeja. Riešenie zabezpečí 100% kontrolu produkcie s pohľadu správnosti balenia farmaceutických produktov. V prípade nezhody jedenej, alebo viacerých súčastí balenia dá systém pokyn linke na zastavenie, alebo vyradenie produktu. Vďaka vizualizácii má obsluha dokonalý prehľad o výsledkoch kontroly.

Zameranie odberateľa: výroba farmaceutických produktov.

 

Späť na výber z našich realizácií