Zabezpečenie ESD pracoviska aktívnou ionizáciou

ESD ionizacia

Náš zákazník nás požiadal o pomoc pred ESD certifikáciou svojho pracoviska. Po vykonanej analýze a meraniach statického náboja sme ho vybavili aktívnou ionizáciou. Ionizačné zariadenia určené práve do ESD prostredia zabezpečili dokonalú elimináciu elektrostatického náboja na predmetnom pracovisku. Vďaka čomu nehrozí žiadne riziko poškodenia elektronických komponentov statickou elektrinou pri kompletizovaní produktov pre automobilový priemysel.

Zameranie odberateľa: výroba plastových komponentov pre automobilový priemysel

Použité technológie: bodové ionizačné dýzy A261v2, ionizačná lišta s dlhým dosahom A242, konfigurovateľný DC ionizačný zdroj pre viac ionizátorov 233v4.

 

Späť na výber z našich realizácií