Zisťovanie prítomnosti kovových súčastí v baleniach

1) Odberateľ

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou nábytku.  

2) Požiadavka

Zákazník sa na nás obrátil s požiadavkou na dodanie systému, ktorý by zabezpečil overenie kompletnosti balenia na výstupe baliacej linky. Systém mal zabezpečiť detekciu vybraných kovových častí v uzatvorenej  krabici. Išlo o rôzne konštrukčné prvky implementované do drevených dielov a prvky umiestnené samostatne v balení produktu. 

3) Riešenie

Zákazníkovi sme dodali a implementovali kontrolný systém, ktorý po manuálnom nastavení detekuje požadované kovové súčasti balenia. Kontrola sa vykonáva počas prechodu balenia výstupným dopravníkom z baliacej linky. Systém kontroly sa skladá so senzorovej časti, ktorá je mechanicky umiestnená nad a pod dopravníkom v mieste kontroly. Výsledky kontroly sú vyhodnocované a ukladané v riadiacom rozvádzači, ktorý obsahuje obslužné PLC s rozhraním pre operátora v podobe HMI. Akonáhle je systém nastavený na konkrétny produkt okamžite po detekcii chýbajúceho kovového komponentu zastaví dopravník a signalizuje tento stav pre operátora linky. 

4) Prínos

Riešenie zabezpečí elimináciu reklamácií zo strany odberateľov, vzhľadom na chýbajúce kovové súčasti, ktoré má každé balenie obsahovať.