Zisťovanie prítomnosti kovových súčastí v baleniach

Požiadavka zákazníka:

Zákazník sa na nás obrátil s požiadavkou na dodanie systému, ktorý by zabezpečil overenie kompletnosti balenia na výstupe baliacej linky. Systém mal zabezpečiť detekciu vybraných kovových častí v uzatvorenej  krabici. Išlo o rôzne konštrukčné prvky implementované do drevených dielov a prvky umiestnené samostatne v balení produktu.

 

Riešenie:

Zákazníkovi sme implementovali kontrolný systém, ktorý po manuálnom nastavení detekuje požadované kovové súčasti balenia. Kontrola sa vykonáva počas prechodu balenia výstupným dopravníkom z baliacej linky. Systém kontroly sa skladá so senzorovej časti, ktorá je mechanicky umiestnená nad a pod dopravníkom v mieste kontroly. Výsledky kontroly sú vyhodnocované a ukladané v riadiacom rozvádzači, ktorý obsahuje obslužné PLC s rozhraním pre operátora v podobe HMI. Akonáhle je systém nastavený na konkrétny produkt okamžite po detekcii chýbajúceho kovového komponentu zastaví dopravník a signalizuje tento stav pre operátora linky.