Automatická orientácia, nakladanie a uzatváranie

Nášmu zákazníkovi sme vyrobili zariadenie určené na automatickú orientáciu uzáverov s následnou automatickou aplikáciou zorientovaného uzáveru na dózu naplnenú produktov. Zariadenie na výstupe produkt uzavrie a skontroluje kvalitu uzatvorenia. Nezhodné produkty detekuje a vyradí z výrobného procesu.

Zameranie odberateľa: výroba farmaceutických produktov.

 

Späť na výber z našich realizácií