Senzorová technika

V dnešnej dobe zohráva senzorová technika nenahraditeľnú úlohu v presnosti a spoľahlivosti výrobných a spracovateľských liniek a zariadení. Uvedomujeme si to aj my, preto neustále zdokonaľujeme a dopĺňame naše znalosti a skúsenosti v oblasti senzorovej techniky. Vďaka čomu môžeme svojim zákazníkom v rámci našich riešení dodať spoľahlivé a inovatívne zariadenia.

Senzory vykonávajú v rámci našich riešení veľmi široké spektrum funkcií vrátane identifikácie a merania: pohybu, polohy, hmotnosti, zrýchlenia, tlaku, prietoku, teploty, farby a mnohých iných fyzikálnych javov.

Senzorová technika na detekciu a meranie týchto javov:

  • Snímače prítomnosti: indukčné, kapacitné, magnetické
  • Fotoelektrické snímače: reflexné, bariéry, difúzne, s optickým vláknom, kontrastné, snímače na meranie účely
  • Ultrazvukové snímače: difúzne, bariéry, snímače viacerých vrstiev a etikiet
  • Rotačné snímače (enkódery): absolútne, inkrementálne, programovateľné
  • Snímače polohy: indukčné, magnetostrikčné, datamatrix pozicionéry
  • Inklinometre a akcelerometre

Pracujeme s produktami aj týchto svetových značiek:

wenglor_ppsysDatalogic_ppsyslumberg_ppsys

block_ppsys

kubler_ppsysauer_ppsys

pilz_ppsysTDK_ppsys