Senzorová technika

senzorova_technika

V dnešnej dobe zohrávajú senzory nenahraditeľnú úlohu v presnosti a spoľahlivosti výrobných a spracovateľských liniek. Vykonávajú veľmi široké spektrum funkcií vrátane identifikácie pohybu, polohy, hmotnosti, zrýchlenia, tlaku, prietoku, teploty, farby a mnohých iných fyzikálnych javov.

Na meranie týchto javov používame:

  • Snímače prítomnosti: indukčné, kapacitné, magnetické
  • Fotoelektrické snímače: reflexné, bariéry, difúzne, s optickým vláknom, kontrastné, snímače na meranie vzdialenosti
  • Ultrazvukové snímače: difúzne, bariéry, snímače viacerých vrstiev a etikiet
  • Rotačné snímače (enkódery): absolútne, inkrementálne, programovateľné
  • Snímače polohy: indukčné, magnetostrikčné, datamatrix pozicionéry
  • Inklinometre a akcelerometre

Pracujeme s produktami týchto značiek:

pepperl_fuchs_ppsyswenglor_ppsysDatalogic_ppsyslumberg_ppsyssiemens_ppsys

 

 

block_ppsys

kubler_ppsysauer_ppsys

pilz_ppsysTDK_ppsys

a iné