Detekcia odobratia dielov v procese tlakového liatia

1) Odberateľ

Výrobná spoločnosť zaoberajúca sa tlakovým odlievaním.  

2) Požiadavka

Náš zákazník požadoval riešenie na zrýchlenie cyklu v procese tlakového liatia hliníkových dielov. Pri každom cykle, po odobratí dielov z formy jedným robotom nastupuje druhý robot, ktorý formu maže. Z hľadiska trvania cyklu odlievania je dôležitá čo najrýchlejšia detekcia správneho odobratia dielov robotom. Keďže robot, ktorý vykonáva mazanie môže nastúpiť až keď je známe či je forma prázdna. 

3) Riešenie

Zákazníkovi sme navrhli a dodali systém detekcie, ktorý sme aplikovali priamo na robota, ktorý vyberá diely z formy a manipuluje s nimi. Detekciu zabezpečujú špeciálne optické snímače, ktoré sú nasmerované na kritické časti dielov. Snímače sú umiestnené na ramene robota v blízkosti grippera, takto môže kontrola prebehnúť okamžite po odobratí dielov z formy. Logické vyhodnotenie signálov zo snímačov prebieha v riadiacej jednotke, ktorá dáva systému robota informáciu o správnom odobratí kontrolovaných dielov. Po odoslaní tejto informácie môže robot vykonávajúci mazanie začať okamžite pracovať. 

4) Prínos

Riešenie zabezpečí výrazné zníženie času potrebného na vykonanie každého cyklu odlievania. Čo má vplyv na zvýšenie produkcie o 5-8 %. Vďaka riešeniu sa predíde prípadnej kolízii mazacieho robota a zaseknutého dielu, ktorý nebol z formy odobratý.