Detekcia odobratia dielov v procese tlakového liatia

Požiadavka zákazníka:

Náš zákazník požadoval riešenie na zrýchlenie cyklu v procese tlakového liatia hliníkových dielov. Pri každom cykle, po odobratí dielov z formy jedným robotom nastupuje druhý robot, ktorý formu maže. Z hľadiska trvania cyklu odlievania je dôležitá čo najrýchlejšia detekcia správneho odobratia dielov robotom. Keďže robot, ktorý vykonáva mazanie môže nastúpiť až keď je známe či je forma prázdna.

 

Riešenie:

Zákazníkovi sme navrhli a dodali systém detekcie, ktorý sme aplikovali priamo na robota, ktorý vyberá diely z formy a manipuluje s nimi. Detekciu zabezpečujú špeciálne optické snímače, ktoré sú nasmerované na kritické časti dielov. Snímače sú umiestnené na ramene robota v blízkosti grippera, takto môže kontrola prebehnúť okamžite po odobratí dielov z formy. Logické vyhodnotenie signálov zo snímačov prebieha v riadiacej jednotke, ktorá dáva systému robota informáciu o stave snímačov a hlavne informáciu o správnom odobratí kontrolovaných dielov. Po odoslaní tejto informácie môže robot vykonávajúci mazanie začať okamžite pracovať. Systém detekcie sa takto postará o výrazné zníženie času potrebného na vykonanie každého cyklu odlievania. Taktiež sa vďaka nemu predíde prípadnej kolízii mazacieho robota a zaseknutého dielu, ktorý nebol z formy odobratý.