Detekcia odobratia dielov v procese tlakového liatia

Vďaka včasnej identifikácii dielov odobratých robotom z formy po každom cykle odlievania sme zákazníkovi pomohli zvýšiť produkciu o 5-8 %. A zároveň znížiť náklady na opravy po kolíziách s druhým robotom, ktorý zabezpečuje mazanie formy. 

Zameranie odberateľa: výroba vysokopresných tlakových odliatkov.

 

Späť na výber z našich realizácií