Služby

sluzby_ppsys

Vzhľadom na to, že naším zákazníkom ponúkame a dodávame ucelené a funkčné riešenia, tvoria služby vysoký podiel takýchto celkov. Medzi hlavné ponúkané služby patria:

  • Stretnutia: Oboznamovanie zákazníkov o novinkách na trhu automatizácie na osobných stretnutiach či seminároch.
  • Poradenstvo: Spolu so zákazníkmi hľadáme riešenia, ktorý znižujú ich náklady a zlepšujú výrobný proces.
  • Školenia: Našim zákazníkom ponúkame školenia v oblasti nášho produktového portfólia a nami dodaných riešení.
  • Testovanie: Riešenia, ktoré navrhujeme si vo veľkej miere vyžadujú zrealizovať testovanie na vzorkách, alebo priamo v prevádzke našich zákazníkov.
  • Projekčná a inžinierska činnosť: K návrhu našich riešení, ich elektrických a mechanických častí pristupujeme zodpovedne a na najvyššej možnej technickej úrovni.
  • Programovanie: Službu ponúkame v rámci portfólia riadiacich systémov a zariadení, ktoré si vyžadujú programovú konfiguráciu.
  • Realizácia: Navrhnuté riešenia u zákazníka nainštalujeme, otestujeme a zaškolíme príslušný personál na základe vypracovanej technickej dokumentácie.
  • Servis a technická podpora: K odovzdaným riešeniam poskytujeme zákazníkom technickú podporu pre zachovanie ich 100% funkčnosti.