Služby

Vzhľadom na to, že naším zákazníkom ponúkame a dodávame hlavne ucelené riešenia, tvoria naše služby vysoký podiel takýchto celkov. Počas celého procesu od požiadavky až po odovzdanie diela pristupujeme k našej práci zodpovedne a na čo najvyššej odbornej úrovni. K základným krokom pri zvládnutí tohto procesu patria:

 • Požiadavka: Na základe Vašej požiadavky si dohodneme najefektívnejšiu stratégiu pre dosiahnutie požadované cieľa. Vyhodnotíme pritom niekoľko možných stratégií.
 • Návrh: Po konštrukčnej, elektrickej a softvérovej stránke navrhneme zariadenie tak, aby na 100% splnilo dohodnuté požiadavky a očakávania.
 • Výroba: Počas výroby dbáme na dodržiavanie všetkých kvalitatívnych postupov a odber komponentov od overených dodávateľov pre zachovanie dlhej životnosti.
 • Odovzdanie: Vo vašich priestoroch vykonáme realizáciu, oživenie a odovzdáme Vám otestované zariadenie s príslušnou dokumentáciou a zaškolením obsluhy.

K našim každodenným pracovným činnostiam patria najmä:

 • Stretnutia: Zisťovanie potrieb našich zákazníkov a ich oboznamovanie o novinkách na trhu automatizácie na osobných stretnutiach či seminároch.
 • Poradenstvo: Spolu so zákazníkmi hľadáme a navrhujeme riešenia, ktoré znižujú ich náklady a zlepšujú výrobný proces.
 • Školenia: Našim zákazníkom ponúkame školenia v oblasti nášho produktového portfólia a nami dodaných riešení.
 • Testovanie: Riešenia, ktoré navrhujeme si často vyžadujú zrealizovať testovanie na vzorkách, alebo priamo v prevádzke našich zákazníkov.
 • Projekčná a inžinierska činnosť: K návrhu našich riešení, ich elektrických a mechanických častí pristupujeme zodpovedne a na najvyššej možnej technickej úrovni.
 • Programovanie: Službu ponúkame v rámci portfólia riadiacich systémov a zariadení, ktoré si vyžadujú softvérovú konfiguráciu.
 • Tvorba dokumentácie: Technickú dokumentáciu, certifikáciu a návody na použitie tvoríme v zmysle aktuálnej legislatívy a technických noriem.
 • Výrobná činnosť: K výrobným činnostiam pristupujeme precízne a neustále hľadáme spôsoby ako ich môžeme robiť lepšie.
 • Realizácia: Navrhnuté riešenia u zákazníka nainštalujeme, uvedieme do prevádzky a zaškolíme príslušný personál.
 • Servis a technická podpora: K odovzdaným riešeniam poskytujeme zákazníkom technickú podporu, záručný a pozáručný servis pre zachovanie ich 100% funkčnosti.
 • Realizácia: Každodenne sa snažíme zlepšovať a vzdelávať nielen v oblasti priemyselnej automatizácie, aby sme Vám boli spoľahlivým partnerom.