Riadiace systémy

riadiace systemy

Riadiace systémy slúžia pri našich riešeniach na zber dát ich vyhodnotenie a spätné riadenie procesov. Môžu komunikovať s nadradeným systémom odberateľa, ktorému poskytnú informácie o stave týchto procesov a dostanú pokyny pre ďalšie operácie.

Napríklad pri spojení Smart kamery s PLC sa podstatne rozšíri jej funkcionalita. Pomocou priemyselných zberníc, alebo I/O portov ju vieme riadiť (vybrať správny program, časovať snímanie, priamo zasahovať do behu programu a pod.) Môžeme posielať informácie z kamery do PLC, kde ich vieme spracovať, a v spojení s ďalšími  dátami zo snímačov, iných kamier, alebo nadradeného systému použiť na riadenie výrobného procesu.

Pre naše aplikácie používame prevažne PLC Siemens rady S7 1200, ktoré plne vyhovujú veľkosti našich aplikácii a sú cenovo dostupné. Pre robustnejšie aplikácie je možné použiť radu S7 1500. Naopak pre jednoduchšie aplikácie radu LOGO!. V prípade požiadavky zákazníka je možné ako alternatívu v aplikácii použiť produkty od výrobcu B&R alebo iné.