Vzduchové technológie

Je známe, že stlačený vzduch je nákladný zdroj energie, bez ktorého sa nezaobíde skoro žiadna priemyselná prevádzka. Pri započítaní všetkých základných nákladov na jeho výrobu a úpravu sa dá povedať, že stlačený vzduch je niekoľkokrát drahší ako napríklad rovnaký ekvivalent elektrickej energie. Aj napriek týmto skutočnostiam dochádza pri jeho distribúcii a použití v prevádzkach k zbytočným stratám, ktoré sa obvykle pohybujú v rozmedzí 10-30%. Pomocou jednoduchých, odolných a bezúdržbových produktov, pomáhame našim zákazníkom zefektívňovať využitie stlačeného vzduchu, pričom dokážeme výrazne znížiť jeho spotrebu a úroveň hluku, ktorú pri použití generuje.

Jednotlivé produkty sa dajú jednoducho a pri nízkych vstupných nákladoch použiť pre:

  • Ofukovanie
  • Čistenie
  • Chladenie
  • Odsávanie
  • Sušenie
  • Preprava

Po technologickej stránke delíme nami ponúkame produkty a riešenia na:

Našim zákazníkom ponúkame za účelom zefektívnenia využitia stlačeného vzduchu: celú škálu produktov, analýzu aktuálneho stavu, návrh riešenia, skúšobnú prevádzku, komplexnú podporu.

 

Prečo využiť energeticky efektívne ofukovanie, čistenie a reguláciu tlaku?

Skupina energeticky efektívnych produktov okrem svojej primárnej funkcie znižovania spotreby stlačeného vzduchu znižujú aj úroveň hluku, zvyšujú bezpečnosť výroby a zlepšujú aplikácie ofukovania, čistenia, chladenia či odsávania.

Pomocou svojmu dizajnu využívajú tieto zariadenia efekt „Coanda“, vďaka ktorému je vo vysokom pomere strhávaný atmosférický vzduch priamo do prúdu stlačeného vzduchu takým spôsobom, aby sa efektívne eliminovali straty, ktoré by sa za normálnych podmienok prejavili ako pokles tlaku a hluk. Ďalšou výhodou tejto technológie je, že laminárne prúdenie dosahuje oveľa väčšiu vzdialenosť na rozdiel od klasických jednoduchých ofukovacích produktov, u ktorých sa zvyčajne prejavujú nedostatky v podobe vysokého hluku, nízkej energetickej efektivity a nedostatočnej sily už pri malej vzdialenosti.

Medzi základné produkty, ktoré pracujú na princípe zosilnenia vzduchu patria: vzduchové nože, dýzy, trysky a zosilňovače. Ide o produkty, ktoré sú jednoduché, kompaktné, spoľahlivé, nízkonákladové, ľahko sa inštaluje a poskytujú rýchlu finančnú návratnosť vďaka vysokým úsporám stlačeného vzduchu,  pri súčasnom znížení hladiny hluku.

Vynikajúcim doplnkom pri úspore stlačeného vzduchu sú unikátne in-line regulátory, ktoré zabezpečia adekvátny prietok potrebný pre dosiahnutie požadovaného výsledku pri danej aplikácii.

 

 

 

Prečo využiť vortexové trubice pre aplikácie chladenia?

Vortexová trubica je špeciálne zariadenie, ktoré pri svojej funkčnosti využíva stlačený vzduch, ktorý vytvára vo vnútri turbulentný tok čím ho doslova rozdeľuje na samostatný prúd studeného a horúceho vzduchu, pričom rozdiel ich teplôt dosahuje vysokú úroveň. Tieto zariadenia sa najčastejšie využívajú na bodové chladenie pri rôznych procesoch, chladenie rozvážačových skríň a iných technologických zariadení ako sú napríklad kamery.

Vortexové trubice majú výhody ako kompaktnosť, žiadne pohyblivé časti, bez potreby elektrickej energie, nízka hmotnosť.

Prečo využiť produkty určené na prepravu a odsávanie?

Táto skupina zariadení dokáže pomocou malého množstva stlačeného vzduchu vyrobiť silné vákuum a vďaka tomu prepravovať tuhý materiál, ale aj výpary a plyny na veľkú vzdialenosť. Veľkou výhodou týchto systémov je ich kompaktná veľkosť, okamžitá doba odozvy a prenosnosť. Nemajú žiadne pohyblivé časti. Ich prietok sa nastavuje ľahko pomocou regulátora tlaku.

Medzi bežné aplikácie patrí plnenie zásobníkov, preprava všetkého druhu materiálov, odťah orezov, preprava dielov z jedného miesta na druhé, odťah pilín, napínanie vlákien a pod.

V oblasti vzduchových technológií spolupracujeme s výrobcami medzi, ktorých patria:


Videá:

YouTube kanál Nex Flow 

YouTube kanál Tri Matic