Riadenie skladu snímaním prázdnych pozícií

V rámci reorganizácie skladu hľadal zákazník riešenie pre zvýšenie efektivity skladového hospodárstva.  Požadoval snímať stav naplnenia jednotlivých pozícií v spádových regáloch a informáciu o stavoch týchto pozícií spracovať pre nadradený skladový systém, ktorý sa stará o riadenie toku skladových položiek. Do jednotlivých regálov sme navrhli a integrovali systém snímania prítomnosti naplnenia pozícií pomocou senzorovej techniky, ktoré sú zbernicou technológiou prepojené do centrálneho PLC systému. Informácie z jednotlivých skladových pozícií sú v PLC vyhodnocované a na základe požiadavky zákazníka poskytované nadradenému skladovému softvéru, ktorý sa stará o výzvy na doplnenie tovarov a ďalšie skladové úkony. Po vyprázdňovaní pozícií v spádových regáloch má zákazník stále k dispozícii informácie o potrebe dopĺňať komponenty na jednotlivé miesta. Vďaka čomu sa dopĺňanie tovarov a ďalšia obsluha skladu výrazne zrýchli. Zabráni sa tak stavom kedy výroba nedostáva požadované komponenty zo skladu načas.

Zameranie odberateľa: výroba komponentov pre automobilový priemysel.

 

Späť na výber z našich realizácií