Riadenie skladu snímaním prázdnych pozícií

1) Odberateľ

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou komponentov pre automobilový priemysel.

2) Požiadavka

V rámci reorganizácie skladu hľadal zákazník riešenie pre zvýšenie efektivity skladového hospodárstva.  Požadoval snímať stav naplnenia jednotlivých pozícií v spádových regáloch a informáciu o stavoch týchto pozícií spracovať pre nadradený skladový systém, ktorý sa stará o riadenie toku skladových položiek.

3) Riešenie

Do jednotlivých regálov sme navrhli a integrovali systém snímania prítomnosti naplnenia pozícií pomocou optických snímačov, ktoré sú zbernicou technológiou prepojené do centrálneho PLC systému. Informácie z jednotlivých skladových pozícií sú v PLC vyhodnocované a na základe požiadavky zákazníka poskytované nadradenému skladovému softvéru, ktorý sa stará o výzvy na doplnenie tovarov a ďalšie skladové úkony.

4) Prínos

Vďaka informáciám o vyprázdňovaní pozícií v spádových regáloch má zákazník stále k dispozícii informácie o potrebe dopĺňať komponenty na jednotlivé miesta. Vďaka čomu sa dopĺňanie tovarov a ďalšia obsluha skladu výrazne zrýchli. Zabráni sa tak stavom kedy výroba nedostáva požadované komponenty zo skladu načas čím sa znižuje produktivitu celej výroby.