Chladenie rozvádzačov bezúdržbovým systémom Vortex

Hlavne počas letných mesiacov dochádzalo k prehrievaniu elektronických komponentov a vybavenia riadiacich systémov v rozvážačových skriniach odberateľa. Vďaka nasadeniu bezúdržového systému chladenia s technológiou Vortex a reguláciou požadovanej teploty sme zabezpečili, že všetky komponenty pracujú v ideálnych podmienkach s pohľadu okolitej teploty. Vďaka čomu sa zamedzilo výpadkom riediacich systémov, zároveň sa znížil počet opráv a servisných zásahov.

Zameranie odberateľa: výroba hračiek a modelov.

Použité technológie: Vortex systém pre chladenie rozvážačových skríň A70000.

 

Späť na výber z našich realizácií