Čistenie panelov ionizovaným vzduchom počas montáže

Pri skladaní obslužných panelov dochádzalo k ich kontaminácii nečistotami, ktoré bránili viditeľnosti jednotlivých častí displeja. U zákazníka sme na jednotlivých pracoviskách aplikovali ionizačné vzduchové zariadenia, ktoré sa skladajú z ionizátora a vzduchového noža. Toto zariadenie vytvorí prúd ionizovaného vzduchu, ktorý odstráni statický náboj na ošetrovanom povrchu čo umožní zároveň odstrániť prachové častice a nečistoty. Takto sú ošetrované všetky produkty pred ich finálnym poskladaním. Výsledkom je dodržanie požadovanej kvality výrobkov z pohľadu čistoty. Vďaka špeciálnemu vzduchovému nožu a riadenému ofuku sa ušetrí množstvo stlačeného vzduchu.

Zameranie odberateľa: výroba bielej techniky.

Použité technológie: DC ionizačná lišta s krátkym dosahom Hyperion 924IPS v kombinácii so vzduchovým nožom Silent X-Stream® Air Blade®.

 

Späť na výber z našich realizácií