Deionizácia hygienických produktov pri stohovaní

Pri výrobe nových mikroproduktov, spozoroval náš zákazník problém vo výrobnom procese. Konkrétne v časti stohovanie. Produkty sa ukladajú na seba v určitom – požadovanom počte, no neukladajú sa rovnomerne a tak sa problém prenáša do ďalšej časti procesu „balenia“. Po dôkladnej analýze a následnom meraní sme zistili, že problémom je vznik statickej elektriny. Produkty na dopravníku sú uložené vedľa seba a nabíjajú sa rovnakým elektrickým nábojom. Pri stohovaní sa produkty ukladajú na seba. Ak k tomu pridáme fakt, že sú nabité iónmi s rovnakou polaritou, budú sa odpudzovať. Vzhľadom k tomu, že ide o mikroprodukty, sú veľmi ľahké, preto odpudivá sila iónov dokáže nimi hýbať, tým pádom sú rozhádzané. Pridaním ionizačnej tyče sme neutralizovali statický náboj a dosiahli tak požadovaný výsledok. Produkty pri stohovaní sa ukladajú rovnomerne.

Zameranie odberateľa: výroba hygienických produktov.

Použité technológie: DC ionizačná tyč s dlhým dosahom 971IPS-15

 

Späť na výber z našich realizácií