Kontrola tlače dátumu a šarže na plechovkách

Zákazníkovi sme dodali systém na kontrolu správnej tlače dátumu a šarže, ktoré zabezpečí kontrolu čitateľnosti dátumu pre konečného užívateľa a tiež kontrolu či vyrábaná šarža je balená do správneho obalu. Výrobky prechádzajú kontrolnou stanicou rýchlosťou viac ako 54000 ks/hod, čo je viac ako 15 kusov za sekundu. Dátum a šarža je na každom kuse prečítaná a porovnaná s požadovanou hodnotou. Nezhodný výrobok je vyradený z dopravníka.

Zameranie odberateľa: potravinársky priemysel

 

Späť na výber z našich realizácií