Kontrola tlače dátumu a šarže na vaničkách

Nášmu zákazníkovi sme vyrobili zariadenie určené na automatickú kontrolu označenia produktov, ktoré zabezpečí kontrolu tlače v podobe tlače dátumu a šarže z hornej strany obalu a zároveň kontrolu etikety a EAN kódu z dolnej strany obalu. Nezhodné produkty sú vyradené do boxu pre NG produkty.

Zameranie odberateľa: potravinárska výroba.

 

Späť na výber z našich realizácií