Ofukovanie nábytkových dielcov po vŕtaní otvorov

U nášho zákazníka sme inovovali systém čistenia dielcov nábytku priamo po vŕtaní rôznych montážnych otvorov. Pôvodný systém nebol dostatočne účinný, a preto dochádzalo k tomu, že sa znečistené diely dostávali do procesu ich balenia či nebolo prípustné. Výslednú kvalitu čistoty zabezpečili šetriace vysokoúčinné trysky, ktoré znásobujú svoj účinok strhávaním okolitého vzduchu priamo do prúdu stlačeného vzduchu čím výrazne znižujú jeho spotrebu. Systém ofuku je aktívny len počas prechodu dielcov.

Zameranie odberateľa: výroba nábytku.

Použité technológie: šetriace vysokoúčinné ofukovacie dýzy A38000.

 

Späť na výber z našich realizácií