Otáčanie produktov počas procesu ich kompletizácie

V procese kompletizovania produktov potreboval náš zákazník vykonať ich automatické otáčanie o 180°, aby mohla obsluha pokračovať potrebnými úkonmi vykonávanými na hornej strane, pričom proces kompletizácie pred otočením prebieha zo spodnej strany produktov. Na základe zadania sme zákazníkovi potrebné zariadenie navrhli a vyrobili.

Zameranie odberateľa: výroba záhradnej techniky.

 

Späť na výber z našich realizácií