Serializácia liekov a zdravotníckych pomôcok

Nášmu zákazníkovi sme vyrobili zariadenie určené na serializáciu farmaceutických produktov, ktoré zabezpečí označenie balení unikátnym identifikátorom (UI) v podobe jedinečného označenia daného balenia 2D kódom a doplnkovým textom. A zároveň vykoná aplikáciu prvkov ochranného prelepenia (ATD), ktoré umožnia overiť, či bolo s daným balením predtým manipulované. 

Zameranie odberateľa: výroba farmaceutických produktov.

 

Späť na výber z našich realizácií