Vybavenie pracovísk zvárania plastov ionizáciou

V rámci dodržania požiadaviek svojich odberateľov na kvalitu výroby potreboval náš zákazník zaistiť, aby pri ultrazvukovom zváraní jednotlivých dielov nedochádzalo k ich kontaminácii prachom a rôznymi nečistotami. Prachové častice a nečistoty sú pri tomto type výroby na povrchoch plastových častí výrobkov udržiavané statickou elektrinou. U zákazníka sme na jednotlivých pracoviskách aplikovali ionizačné vzduchové zariadenia, ktoré sa skladajú z ionizátora a vzduchového noža. Toto zariadenie vytvorí prúd ionizovaného vzduchu, ktorý odstráni statický náboj na ošetrovanom povrchu čo umožní zároveň odstrániť prachové častice a nečistoty. Takto sú ošetrované všetky produkty pred vložením do ultrazvukovej zváračky. Na každom pracovisku sme okrem ionizačného vzduchového noža aplikovali aj vzduchovú ionizačnú pištoľ v prípade potreby dočistenia produktov, ktoré sú už vložené v zariadení. Výsledkom je dodržanie požadovanej kvality výrobkov z pohľadu čistoty a zníženie produkcie nepodarkov. Vďaka špeciálnemu vzduchovému nožu a riadenému ofuku sa ušetrí množstvo stlačeného vzduchu.

Zameranie odberateľa: výroba plastových komponentov pre automobilový priemysel.

Použité technológie: DC ionizačná lišta s krátkym dosahom 924IPS, vzduchový nôž navrhnutý na úsporu stlačeného vzduchu A85000.

 

Späť na výber z našich realizácií